W trosce o środowisko<span>Wierzymy, że środowisko, w którym żyjemy odzwierciedla nas samych. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby produkowane przez nas urządzenia spełniały najwyższe wymagania z zakresie ochrony środowiska.</span> Separatory OKSYDAN-VL<span>Rodzina wysokosprawnych separatorów z wkładem wielostrumieniowym OKSYDAN-VL spełnia najwyższe wymagania dotyczące oczyszczania ścieków deszczowych, gwarantując zawartość ropopochodnych na odpływie poniżej 1 mg/l.</span> Zbiorniki dla MPL Wrocław<span>Nasze zbiorniki dzięki najwyższej wytrzymałości znalazły zastosowanie przy rozbudowie MPL we Wrocławiu. Zastosowano dwa układy retencyjne o łączenej pojemności ponad 1100 m3.</span>

News

Empty

Przerwa Świąteczna

Uprzejmie Państwa informujemy, że w terminie od 24 grudnia do 6 stycznia planujemy Przerwę Swiąteczną. Zapraszamy do współpracy po Nowym Roku.

( read more )
Kartka Bożonarodzeniowa OKSYDAN

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby ten wspaniały czas  upłynął pod znakiem radości, szczęścia i rodzinnego ciepła. Korzystając z okazji, chcemy podziękować Państwu za współpracę w dobiegającym końca roku 2014, żywiąc jednocześnie nadzieję na dalszy jej rozwój w nadchodzącym Nowym Roku 2015. Zespół OKSYDAN

( read more )

Oksydiapedia

yuyuy

(Polski) Stężenie

(Polski) Stężenie jest miarą ilości pierwiastka, związku chemicznego lub jonu w: a)      danej objętości układu, b)      jednostce masy rozpuszczalnika lub roztworu, c)      jednym molu rozpuszczalnika lub mieszaniny. Wartość stężenia można przedstawić  dla ciał fazy stałej, ciekłej i gazowej. Stężenie procentowe jest to udział poszczególnych substancji w roztworze wyrażony w procentach. Pojęcie to oznacza zawartość substancji rozproszonej lub rozpuszczonej w odniesieniu do całości roztworu. Najczęściej wagowe stężenie procentowe wynika liczby gramów związku rozpuszczonego jaka jest obecna w 100 g roztworu. W przypadku roztworów wodnych często stężenie procentowe wyraża liczba gramów danego związku w 100 cm3 roztworu. Postępowanie takie jest uzasadnione przy założeniu, że gęstość roztworu jest w przybliżeniu równa gęstości wody tj. 100g/100cm3. W przypadku bardziej stężonych roztworów powyższe założenie staje się nieprawdziwe i należy uwzględniać różnice gęstości. Hasła pokrewne: gęstość, rozpuszczalnik, roztwór
yuyuy

(Polski) Rozpuszczalnik

(Polski) Rozpuszczalnik to ciecz posiadająca zdolność tworzenia roztworu w kontakcie z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą. Związki te pod względem chemicznym charakteryzują się małą lepkością oraz stosunkowo niską temperaturą wrzenia. Dzięki takim właściwościom mogą łatwo penetrować rozpuszczaną substancję. Niska temperatura wrzenia daje możliwość odparowania czy oddestylowania. Zastosowanie rozpuszczalników 1)      Czyszczenie – polegające na rozpuszczaniu substancji przeznaczonych do usunięcia oraz mechanicznym usunięciu powstałego roztworu. Proces stosowany gdy nie ma możliwości mechanicznego usunięcia zabrudzenia. 2)      Rozcieńczanie – zmniejszanie stężenia substancji, zbyt agresywnej chemicznie. 3)      Ekstrakcja – proces wymywania wybranych związków chemicznych np. z osadów czy minerałów. 4)      Przeprowadzanie reakcji chemicznych – do tych procesów nadają się związki wykazujące chemiczną inertność. Polega to na niereagowaniu z substratami i produktami reakcji. Podział rozpuszczalników Zasadniczo rozpuszczalniki klasyfikuje się ze względu na: 1)      własności fizyczne a)      niepolarne b)      polarne 2)      własności chemiczne a)      protonowe (protyczne) b)      aprotonowe (aprotyczne) 3)      budowę chemiczną a)      organiczne b)      nieorganiczne Hasła pokrewne: gęstość, roztwór, stężenie
Read more

Recent projects

Read more

O firmie

Wysokiej jakości separatory, zbiorniki, klapy zwrotne, regulatory przepływu
oraz inne produkty do odprowadzania wód deszczowych i ścieków

Firma OKSYDAN będąc krajowym producentem zajmuje się wykonawstwem, projektowaniem oraz dostawą urządzeń związanych z ochrona środowiska naturalnego, gospodarką wodno-ściekową oraz podczyszczaniem ścieków. Oferujemy także swą pomoc w doborze urządzeń na potrzeby projektów i realizowanych zadań.

Nasze produkty, mimo że są ustandaryzowane, mogą być na życzenie Klienta dostarczone w indywidualnym wykonaniu, w pełnej gamie materiałowej (tworzywa sztuczne, stal, żelbet) z uwzględnieniem specyfiki miejsca oraz pełnionej funkcji.

W ofercie firmy znajdują się między innymi klapy zwrotne, przepompownie ścieków, regulatory przepływu, separatory substancji ropopochodnych, separatory skrobi, tłuszczu i oleju, zbiorniki magazynowe, przeciwpożarowe i retencyjne oraz inne produkty stanowiące niezbędne elementy każdego systemu odprowadzania wód deszczowych i ścieków.