<< Powrót do oksydiapedii

Kanalizacja ogólnospławna

 

Jeden z rodzajów kanalizacji do której spływają, a następnie przepływają wspólnym kanałem wszystkie rodzaje ścieków tj: ścieki bytowo – gospodarcze, ścieki przemysłowe oraz ścieki opadowe (spływające w czasie dreszczów i odwilży).

Kolektory w kanalizacji ogólnospławnej mają zwiększone przekroje dlatego pracują one na pełny przekrój tylko w czasie intensywnych dreszczów, w porze bezdeszczowej są wypełnione jedynie w kilku procentach.

Burzowce są to specyficzne obiekty, które zabudowuje się na kanalizacji ogólnospławnej, aby odciążyć kolektory podczas najintensywniejszych opadów, kiedy mogłoby dojść do podtopienia kanalizacji z powodu przepełnionej kanalizacji. Przelewy burzowe pozwalają na odpływ nadmiaru wód opadowych bezpośrednio do odbiornika z pominięciem oczyszczalni ścieków – następuje zanieczyszczenie odbiorników rozcieńczonymi ściekami bytowo gospodarczymi i przemysłowymi podczas deszczy ulewnych.

kanalizacja ogólnospławna

Rysunek schematyczny budowy kanalizacji ogólnospławnej

Zalety systemu ogólnospławnego:

 

Wady systemu ogólnospławnego:

ProduktyPokrewne hasła

oksydiapedia

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów liniowej infrastruktury podziemnej, której zasadniczym celem jest zebranie i spławienie wód deszczowych i ścieków do odbiornika ich odbiornika (bezpośrednio, lub pośrednio-poprzez oczyszczalnię ścieków). Ze względu na typ spławianych ścieków, rozróżniamy: -  sieć kanalizacji ogólnospławnej - jednym wspólnym kanałem płyną ścieki pochodzące z gospodarstw domowych oraz ścieki deszczowe - sieć kanalizacji deszczowej - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków opadowych (deszczowych oraz roztopowych) - sieć kanalizacji sanitarnej - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków bytowo-gospodarczych (sanitarnych) W przypadku odprowadzania osobno ścieków sanitarnych i opadowych, mówimy o kanalizacji rozdzielczej (przeciwieństwo kanalizacji ogólnospławnej). Rozróżniamy dodatkowo kanalizację półrozdzielczą, w której ścieki deszczowe i bytowo-gospodarcze są odprowadzane osobnymi kanałami (jak dla kanalizacji rozdzielczej). Różnica w stosunku do kanalizacji rozdzielczej polega na tym, że na końcu kolektora deszczowego znajduje się specjalna struktura zwana "separatorem hydraulicznym", która pozwala na "przerzucenie" ścieków opadowych, pochodzących z pierwszej fali deszczu, do kanalizacji sanitarnej. Ten typ kanalizacji został opracowany w oparciu o założenie, że ścieki opadowe z pierwszej fali deszczu są najbardziej zanieczyszczone.
Zobacz całość