Zagospodarowanie wód deszczowych

Zagospodarowanie wód deszczowychW przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych z terenu działki do miejskiej kanalizacji deszczowej lub innego odbiornika, często jedyną możliwością zagospodarowania wody opadowej jest infiltracja terenowa. Zagospodarowanie wód deszczowych to przede wszystkim systemy retencyjno-rozsączające w postaci komór lub skrzynek drenażowych.

System komór drenażowych charakteryzuje się m.in. dużą wytrzymałością, a także szybkim montażem. Może być także łatwo rozbudowywany. Sprawdzi się na działkach z wysokim poziomem wód gruntowych, pod drogami czy na terenach przemysłowych i mieszkalnych.

Oferujemy również systemy odzysku wody opadowej na cele bytowo-gospodarcze, które mogą być wykorzystane w np. spłukiwaniu toalet czy podlewaniu ogródka.

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów.

Komory drenażowe

Komory drenażowe to urządzenia przeznaczone do odwadniania obszarów zurbanizowanych. Komory drenażowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie...

Instalacje odzysku deszczówki

Dział w budowie…

Oksydiapedia

Zlewnia

[:pl]Zlewnią określamy cały obszar, z którego wody...

Sieć kanalizacyjna

[:pl]Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów ...
Zobacz całość