Separatory betonowe

Betonowe separatory substancji ropopochodnych typu OKSYDAN są najbardziej uniwersalnym urządzeniem przeznaczonym do oddzielania cieczy lekkich ze ścieków. Charakteryzują się szerokim zakresem przepływów i pojemności czynnych. Wytrzymałość i powszechność stosowania konstrukcji betonowych w kanalizacji czyni z nań najbardziej klasyczne rozwiązanie materiałowe.

Separatory bez by-passu OKSYDAN-F i OKSYDAN-P

OKSYDAN-P Separatory wykonane w monolitycznym zbiorniku betonowym/żelbetowym z betonu klasy min. C35/45.

Separatory betonowe bez by-passu produkowane są w dwóch wersjach:

– OKSYDAN-F – bez osadnika,

– OKSYDAN-P – zintegrowany z osadnikiem.

W zależności od typu separatora oraz miejsca montażu stosuje się odpowiednie wielkości i rodzaje zbiorników. Typoszereg obejmuje urządzenia o przepustowościach nominalnych do 160 l/s i pojemności osadnika do 16 000 l.

Separatory z by-passem OKSYDAN-B i OKSYDAN-PB

OKSYDAN-PB

Separatory wykonane w monolitycznym zbiorniku betonowym/żelbetowym z betonu klasy min. C35/45.

Separatory betonowe z by-passem produkowane są w dwóch wersjach:

– OKSYDAN-B – bez osadnika,

– OKSYDAN-PB – zintegrowany z osadnikiem.

W zależności od typu separatora oraz miejsca montażu stosuje się odpowiednie wielkości i rodzaje zbiorników. Typoszereg obejmuje urządzenia o przepustowościach nominalnych do 160 l/s i maksymalnych do 1600 l/s oraz pojemności osadnika do 12 000 l

 Zastosowanie:

Separatory OKSYDAN wykonane są w szczelnym, monolitycznym zbiorniku żelbetowym o wysokiej marce betonu C35/45, w wysokiej klasie wodoszczelności W-8 i mrozoodporności F-150. Zbiornik separatora posiada wysoką wytrzymałość konstrukcyjną, przez co przystosowany jest do montażu w terenach obciążonych ruchem komunikacyjnym.

Maksymalna głębokość posadowienia separatora wynosi 6,0 m p.p.t. a w wykonaniu wzmocnionym 9,0 m p.p.t. i więcej. Możliwe jest wykonanie separatora w zbiorniku przystosowanym do montażu w terenach występowania szkód górniczych kategorii I – IV.

Urządzenia posiadają specjalną konstrukcję nośną wkładów koalescencyjnych, która umożliwia dokonywanie czynności serwisowych i eksploatacyjnych bezpośrednio z poziomu terenu, bez potrzeby zejścia do wnętrza urządzenia, co znacznie upraszcza i przyspiesza obsługę i zwiększa bezpieczeństwo eksploatatora sieci kanalizacyjnej.

Separatory produkowane są w wersji bez osadnika lub z osadnikiem wstępnym, mogą też posiadać obejście hydrauliczne (modele z by-passem

 Separatory najczęściej znajdują zastosowanie przy następujących inwestycjach:

  • przebudowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
  • parkingi (np. przy centrach handlowych),
  • odwodnienie dróg i autostrad,
  • odwodnienie obiektów kolejowych,
  • stacje benzynowe i bazy paliw,
  • myjnie pojazdów,
  • warsztaty naprawcze pojazdów,
  • obiekty przemysłowe.

Można je stosować dla wszystkich klas obciążeń dróg kołowych i kolejowych – w przypadku linii kolejowych do prędkości poruszającego się taboru szynowego V < 200 km/h.

 

 

Oksydiapedia

Gęstość

[:pl]Gęstość jest to stosunek masy danej substancj...

Osadniki

[:pl]Osadniki są urządzeniami przepływowymi a ich ...

Rozpuszczalnik

[:pl]Rozpuszczalnik to ciecz posiadająca zdolność ...
Zobacz całość