Zbiorniki betonowe

Zbiorniki betonowe

Zbiorniki betonowe typu OKSYD-ZR B znajdują zastosowanie zarówno jako zbiorniki retencyjne, zbiorniki na wodę deszczową, osadniki zawiesin mineralnych, zbiorniki bezodpływowe, studnie wodomierzowe, studnie montażowe dla regulatorów przepływu itp. W ofercie znajdują się zbiorniki kołowe, prostopadłościenne oraz modułowe (typ U) wraz z płytami pokrywowymi, dodatkowymi kręgami, zwężkami.

Zbiorniki betonowe oraz żelbetowe typu OKSYD-ZR B, są wykonywane z wysokiej marki betonu C 35/45 lub C 40/50, w wysokiej klasie wodoszczelności W-8 i mrozoodporności F-150. Zbiorniki posiadają wysoką wytrzymałość konstrukcyjną, przez co przystosowane są do montażu w terenach obciążonych ruchem komunikacyjnym – w pasach jezdnych dla wszystkich klas obciążeń dróg kołowych lub poza nimi w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność ich zastosowania (place manewrowe, parkingi, stacje i bazy paliw itp.

Maksymalna głębokość posadowienia zbiornika wynosi:

–   6,0 m p.p.t. – w wykonaniu standardowym,

–   9,0 m p.p.t. – w wykonaniu wzmocnionym (na zapytanie).

Możliwe jest wykonanie zbiornika przystosowanego do posadowienia na terenie szkód górniczych kat. I – IV.

Zakres produkowanych średnic monolitycznych zbiorników kołowych: 1000 – 4000 mm.

Oksydiapedia

Oczyszczalnia ścieków

[:pl]Urządzenie lub grupa urządzeń przeznaczonych ...

Osadniki

[:pl]Osadniki są urządzeniami przepływowymi a ich ...

Osadniki wielostrumieniowe

[:pl]Stanowią grupę udoskonalonych osadników grawi...
Zobacz całość