<< Powrót do oksydiapedii

Polietylen

PE – polimer z grupy poliolefin charakteryzujący się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi oraz dużą odpornością na działanie kwasów, zasad i soli. Otrzymywany w wyniku polimeryzacji etylenu (etenu), w zależności od rodzaju polimeryzacji wyróżniamy pięć rodzajów PE :polietylen

Polietylen ze względy na swoje liczne zalety (chemiczne, mechaniczne, plastyczne, termiczne itp.) znalazł szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu m.in. w przemyśle spożywczym, chemicznym, maszynowym, elektrotechnicznym, budowlanym, transportowym, wydobywczym, sportowym, a także w medycynie.

Produkty


Pokrewne hasła

oksydiapedia

Nadbudowa

Element dodatkowy wyposażenia który ma na celu zwiększenia wysokości i kubatury – wyrównanie obiektu z poziomem terenu. nadbudowa Nadbudowa wykonana jest zwykle z tego samego materiału co obiekt nadbudowywany jednak może mieć mniejszą średnicę.    
oksydiapedia

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja to jeden z podstawowych systemów liniowej infrastruktury podziemnej, której zasadniczym celem jest zebranie i spławienie wód deszczowych i ścieków do odbiornika ich odbiornika (bezpośrednio, lub pośrednio-poprzez oczyszczalnię ścieków). Ze względu na typ spławianych ścieków, rozróżniamy: -  sieć kanalizacji ogólnospławnej - jednym wspólnym kanałem płyną ścieki pochodzące z gospodarstw domowych oraz ścieki deszczowe - sieć kanalizacji deszczowej - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków opadowych (deszczowych oraz roztopowych) - sieć kanalizacji sanitarnej - służy do odprowadzania wyłącznie ścieków bytowo-gospodarczych (sanitarnych) W przypadku odprowadzania osobno ścieków sanitarnych i opadowych, mówimy o kanalizacji rozdzielczej (przeciwieństwo kanalizacji ogólnospławnej). Rozróżniamy dodatkowo kanalizację półrozdzielczą, w której ścieki deszczowe i bytowo-gospodarcze są odprowadzane osobnymi kanałami (jak dla kanalizacji rozdzielczej). Różnica w stosunku do kanalizacji rozdzielczej polega na tym, że na końcu kolektora deszczowego znajduje się specjalna struktura zwana "separatorem hydraulicznym", która pozwala na "przerzucenie" ścieków opadowych, pochodzących z pierwszej fali deszczu, do kanalizacji sanitarnej. Ten typ kanalizacji został opracowany w oparciu o założenie, że ścieki opadowe z pierwszej fali deszczu są najbardziej zanieczyszczone.
Zobacz całość