<< Powrót do oksydiapedii

Tłuszcz

Jest zwyczajową nazwą grupylipidów, estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych. Jest zawsze bezwonny, lżejszy od wody o obojętnym odczynie, nierozpuszczalny lub nieznacznie rozpuszczalny. TŁUSZCZE ROŚLINNE ZWIERZĘCE SZTUCZNIE MODYFIKOWANE Nadmierna ilość tłuszczy czy olejów zawartych w ściekach ma negatywny wpływ na systemy kanalizacji jak i oczyszczalnie do której ścieki są odprowadzane. Powodują min: -zarastanie przewodów, – zatykanie krat, – korozję elementów oczyszczalni, – zarastanie złóż itp. Tak więc, najlepszą metodą zmniejszania ilości tłuszczu i skrobi w ściekach jest stosowanie separatorów w miejscu ich wytwarzania.separator tłuszczy

Produkty


Pokrewne hasła

oksydiapedia

Oddzielanie tłuszczu

Separatory tłuszczu wykorzystują zjawisko grawitacyjnego rozdziału tłuszczu i wody. Ścieki wprowadzane są do komory osadnika króćcem wlotowym, gdzie następuje sedymentacja części stałych, następnie przepływają do komory separacji gdzie cząstki tłuszczu ze względu na mniejszą gęstość od cząstek wody flotują na powierzchnię. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do króćca wylotowego poprzez odpowiednio wykonany syfon odpływowy. Na wlocie i wylocie wewnątrz separatora zamontowane są deflektory o kształcie wspomagającym odpowiedni przepływ ścieków, oraz zapobiegające wydostaniu się tłuszczu ze zbiornika. Hasła pokrewne: koalescencja, osadniki, gęstość,
Zobacz całość