Produkty OKSYDAN są znakowane znakiem CE

Znak CE jest deklaracją Producenta, że dany wyrób spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw.

ce