Dział techniczny

Dział techniczny

e-mail: dt@oksydan.pl

 
Magdalena Wolny-Gnida

Kierownik Działu Technicznego

e-mail: magdalena.wolny@oksydan.pl

kom: +48 535 114 001

 
Weronika Janik

Technolog / Inżynier Działu Technicznego
 
Oddział Rzeszów

e-mail: weronika.janik@oksydan.pl

kom: +48 510 250 338

 
Piotr Świder

Inżynier Działu Technicznego

e-mail: piotr.swider@oksydan.pl

kom: +48 728 973 617

 
Gabriela Pyrcz

Koordynator Zespołu Projektowego
 
Oddział Rzeszów

e-mail: gabriela.pyrcz@oksydan.pl

 
Ewelina Chwolek

Inżynier Działu Technicznego

e-mail: ewelina.chwolek@oksydan.pl

 
Mateusz Bijoś

Koordynator Zespołu Projektowego
 
Oddział Rzeszów

e-mail: mateusz.bijos@oksydan.pl

kom: +48 519 053 783

 
Paulina Sieraga

Inżynier Działu Technicznego

e-mail: paulina.sieraga@oksydan.pl

kom: +48 534 118 113

 
Damian Folcik

Inżynier Działu Technicznego
 
Oddział Rzeszów

e-mail: damian.folcik@oksydan.pl

kom: +48 531 036 594