<< Powrót do oksydiapedii

sbr- sekwencyjny reaktor biologiczny

Oczyszczanie ścieków w sekwencyjny reaktorze biologicznym opiera się o technologię oczyszczania osadem czynnym, a główną zaletą reaktorów jest możliwość przeprowadzenia całego cyklu oczyszczania w jednym zbiorniku.
Cały proces oczyszczania odbywa się w cyklu 24 lub 12- godzinnym i jest podzielony na pięć faz:
I faza- napełnianie reaktora ściekami surowymi po oczyszczeniu mechanicznym; panują warunki beztlenowe
II faza- w tej fazie ścieki nadal napływają do reaktora w którym naprzemiennie panują warunki tlenowe i beztlenowe dzięki czemu mogą zachodzić procesy nitryfikacji i denitryfikacji
III faza- nie pracują już urządzenia napowietrzająco- mieszające, dzięki czemu w reaktorze zachodzi sedymentacja osadu i klarowanie ścieków
IV faza- w tej fazie następuje załączenie dekantera i odprowadzenie oczyszczonych ścieków do odbiornika
V faza- po usunięciu sklarowanych ścieków z reaktora zostaje usunięty osad nadmierny i reaktor jest znów gotowy do ponownego przyjęcia ścieków surowych.
Główne zalety systemów SBR to:
– uzyskanie wysokich efektów oczyszczania,
– jednoczesna nitryfikacja i denitryfikacja w ciągu trwania jednej fazy,
– krótki cykl oczyszczania,
– oszczędność terenu pod zabudowę reaktora,
– niskie koszty eksploatacji,
– możliwość przyjęcia ścieków dowożonych.

Produkty


Pokrewne hasła

Oczyszczalnia ścieków

[:pl]Urządzenie lub grupa urządzeń przeznaczonych ...
Zobacz całość