<< Powrót do oksydiapedii

neutralizacja

Inaczej zobojętnianie, jest to proces zmiany pH ścieków, która prowadzi do zmiany pH środowiska reakcji na neutralny (pH ok. 7,0). Neutralizację ścieków przeprowadza się poprzez wzajemne wymieszanie ścieków kwaśnych i zasadowych (jeżeli ich skład pozwala na to) oraz poprzez dozowanie do ścieków reagentów o charakterze kwaśnym bądź zasadowym. Neutralizacja ścieków kwaśnych może odbywać się również poprzez przepływ ścieków kwaśnych przez złoże o charakterze alkalicznym.

Hasła pokrewne: pHRoztwór, Stężenie, Oczyszczalnia ścieków

Produkty

Pokrewne hasła

Neutralizacja

Inaczej zobojętnianie, jest to proces zmiany pH śc...

pH

pH jest miarą kwasowości lub zasa...

Roztwór

[:pl]Mieszanina dwóch lub więcej związków chemiczn...
Zobacz całość