OKSYDAN Techniki Ochrony Środowiska - Separator oleju i tłuszczu, zbiornik magazynowy, retencyjny, przeciwpożarowy

Firma OKSYDAN będąc krajowym producentem zajmuje się wykonawstwem, projektowaniem oraz dostawą urządzeń związanych z ochrona środowiska naturalnego, gospodarką wodno-ściekową oraz podczyszczaniem ścieków. Oferujemy także swą pomoc w doborze urządzeń na potrzeby projektów i realizowanych zadań.

Nasze produkty, mimo że są ustandaryzowane, mogą być na życzenie Klienta dostarczone w indywidualnym wykonaniu, w pełnej gamie materiałowej (tworzywa sztuczne , stal, żelbet) z uwzględnieniem specyfiki miejsca oraz pełnionej funkcji.