Zbiorniki przeciwpożarowe

Zbiorniki przeciwpożarowe Zbiorniki przeciwpożarowe przeznaczone są do magazynowania wody na wypadek pożaru wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości wody gaśniczej w krótkim czasie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, należy przewidzieć możliwość poboru wody z hydrantu na cele przeciwpożarowe o wydajności 5, 10 dm3/s lub większej. Jeżeli z pewnych przyczyn niemożliwe jest uzyskanie takiego wypływu wody, należy zaprojektować zbiornik wody przeciwpożarowej, który będzie posiadał odpowiednią pojemność retencyjną. Pod względem konstrukcyjnym odpowiadają zbiornikom retencyjnym, uzupełnionym o odpowiednie wyposażenie. Zasilanie zasadniczo stanowi przewód wodociągowy, ale możliwe są też inne rozwiązania. Zbiornik OKSYD-ZR jako zbiornik ppoż. może być wyposażony w:

Dodatkową armaturę mogą stanowić układy pompowe / hydroforowe, tłoczące wodę do instalacji hydrantowej. Wyposażenie zbiornika pożarowego oraz jego pojemność dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb.

Zastosowanie zbiorników przeciwpożarowych

Zadaniem zbiornika przeciwpożarowego jest zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego lub wewnętrznego gaszenia pożaru, a zatem potencjalna konieczność budowy zbiornika przeciwpożarowego występuje dla:

Normy

Zbiorniki przeciwpożarowe OKSYD-ZR podlegają Polskiej Normie PN-B-02857/1982 „Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne.”. Zgodnie z nomenklaturą Normy, zbiorniki przeciwpożarowe OKSYD-ZR zaliczają się do zbiorników podziemnych krytych. Zbiorniki przeciwpożarowe OKSYD-ZR są całkowicie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznym, w tym przed zamarzaniem wody. W zakresie wyposażenia spełniają wszelkie wymagania stawiane zbiornikom przez Polska Normę. Wymaganą objętość zbiornika określa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. „W sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych”.

Oksydiapedia

Zobacz całość